Oficiálne weobové stránky obce Miková

Informačné centrum a pamätná izba

Priestory bývalej pošty v obecnej budove sme zmenili na informačné centrum a pamätnú izbu. Sú v nej umiestnené obrazy zobrazujúce obec, figurína Warhola, plagáty a iné predmety, ktoré súvisia s rodinou pop-art umelca. Zbierku stále rozširujeme a plánujeme jej rekonštrukciu.