Oficiálne weobové stránky obce Miková

Separovaný zber odpadu

Kalendár zberu vyseparovaných odpadov pre našu obec na rok 2023.
Občania môžu separovaný odpad uložiť aj osobne v meste Stropkov v priestoroch Haly separovaného na adrese:

Hala separovaného zberu
Ul. Mlynská 768/1
091 01 Stropkov

Kontakt: 0917 788 415

Otváracie hodiny: PONDELOK – PIATOK:  06:30 – 14:30 hod.
Prípadne na vrátnici Služba, mestský podnik Stropkov (do 15:00 hod. počas pracovných dní)