Oficiálne weobové stránky obce Miková

Nové Tabule

Osadili sme novú tabuľu na “vrchnom konci” obce, ktorú nám podaroval pán Ľuboš Hužvej za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

Zavítali k nám koledníci

Aj k nám v tomto roku zavítali koledníci – jasličkári z Mikovej a Malej poľany. Jasličkárov, čiže vianočných vinšovníkov podľa zápisov v […]