Oficiálne weobové stránky obce Miková

Zavítali k nám koledníci

Aj k nám v tomto roku zavítali koledníci – jasličkári z Mikovej a Malej poľany.

Jasličkárov, čiže vianočných vinšovníkov podľa zápisov v kronikách našich obcí vždy radi privítali v každom dome. Obyčajne boli vždy traja jasličkári a tí so sebou nosili jasličky, čiže maketu vianočného betlehemu. Jeden z vinšovníkov nosieval palicu, ktorou búchal na dvere domu kde prišli vinšovať. Nosili tiež tašku, do ktorej dávali výslužky. Tie tvorila najmä domáca pálenka, orechy, jablká, slanina alebo kto čo mal. Na Zemplíne napríklad jasličkári chodievali koledovať na 1. a 2. sviatok vianočný, pričom neobišli žiadny dom v dedine. Vinše a spevy boli náboženské.

Zdroj:Wikipédia

Kolednící

Nové Tabule

Osadili sme novú tabuľu na “vrchnom konci” obce, ktorú nám podaroval pán Ľuboš Hužvej za čo mu veľmi pekne ďakujeme.