Register dokumentov

Zmluva o municipálnom úvere – Eurofondy – zverejnené – 12.6.2020
Dodatok o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – zverejnené – 9.7.2019
Zmluva o Municipálnom úvere – Spolufinancovanie, predfinancovanie nenávratného finfčného príspevku / Dom smútku – zverejnené 20.6.2019
Zmluva o bežnom účte – zverejnené 20.5.2019
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb – zverejnené 17.5.2019
Dodatok k zmluve o dielo JM032017 – Dom smútku – zverejnené – 6.7.2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO220060 – zverejnené 24.09.2017
Zmluva o dielo – Stavebné úpravy Dom smútku – zverejnené 24.11.2017
Výzva na predkladanie ponúk – Stavebné úpravy domu smútku – zverejnené 08.11.2017
Prílohy k výzve: Stavebné úpravy domu smútku – zverejnené 0-8.11.2017
Zmluva o dielo č. JM 032017 – zverejnené 9.10.2017
Oznam o výberovom konaní na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Miková  VK_NPTSPI_Miková – zverejnené 1.5.2017
Zmluva o budúcej zmluve Natur-pack a.s. (PDF) – zverejnené 1.3.2016
Úverová zmluva č: 233621-2015 (PDF)  – zverejnené 11.3.2015
Dohoda o vyplňovacom práve k biankozmenke (PDF) – zverejnené 11.3.2015
Úverová zmluva č:233621-2015 / DPH (PDF) – zverejnené 11.3.2015
Úverová zmluva č. 233621-2015 – zverejnené 6.3.2015
Ponuka Mikova – Výstavba širokpásmovej infraštruktúry (.zip 35Mb)
Správa_o_zákazke_Miková (.doc)
Zmluva_o_dielo (.zip 7Mb) – zverejnené 27.8.2013
Zmluva – Vybudovanie širokopásmovej infraštruktúry, zmluva a prílohy (.zip)
Z
mluva – Prenájom nebytových priestorov, k účelom realizátora Vzbud. širokopásmovej infraštruktúry (.pdf) – zverejnené 8.4.2015
Súťažné podklady –
Výstavba širokopásmovej infraštruktúry v obci Miková-mikova
Priloha 2 Navrh-Zmluvy o dielo – Výstavba širokopásmovej infraštruktúry
Priloha 1 Navrh uchadzaca na plnenie kriterii – Výstavba širokopásmovej infraštruktúry
Odôvodnenie_par._46_ods._2_- Pôdohospodárska platobná agentúra  Bratislava
Výstavba širokopásmovej infraštruktúry – otváranie ponúk dňa 8.8.2013
Info o otváraní ponúk – Ostatné
I
nfo o otváraní ponúk – Kriteriá

Dodatok č.1 k Úverovej zmluve č. 233584-2015
– zverejnené 25.3.2015
Dodatok č.1 k Úverovej zmluve č. 233621-2015 – zverejnené 25.3.2015