Orgány spoločenstva

Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo Kamjana Miková
Sídlo spoločenstva: 090 24 Miková 126
IČO: 35521520
Deň vzniku spoločenstva: 25.11.1995 a zaregistrované dňa 29.03.1996
Spoločenstvo je založené na dobu neurčitú.

Orgánmi spoločenstva sú:

 • Valné zhromaždenie

 • Výbor spoločenstva – tvorí ju 5 zvolených členov
  predseda VS – Ostap Žak
  podpredseda VS – Jozef Janočko
  člen VS – Marián Galajda
  člen VS – Pavel Koropčák
  člen VS – Mária Ličková

 • Dozorná rada – tvoria ju 3 zvolení členovia
  predseda DR – Dušan Sušina
  člen DR – Miroslav Varchola
  člen DR – Vasiľ Dančo
Dokumenty na stiahnutie:

Stanovy PS Kamjana Miková

Zápisnice :
Zápisnica zo zasadnutia 1. čiast. čl. schôdze PS
Zápisnica zo zasadnutia 2. čiast. čl. schôdze PS

Uznesenia :
Uznesenie zo zasadnutia 1. čiast. schôze