Kostoly v obci

V obci Miková sa nachádzajú dva kostoly jeden grécko katolícky a jeden pravoslávny.

Gréckokatolícky chrám v Mikovej
   
  Otec duchovný
Mgr. Vladimir Juraj Sedlaček, OSBM.
Tel.:  0902 077 414
Kurátor
Marián Zavacký
Tel.:  0917 633 613

 

Pravoslávny chrám v Mikovej
   
Otec duchovný:
jerej Mgr. Sergej Tomčuk – Tel.: 0915877667
Kurátorka:
Reváková Mária
Tel.: 0918595488