Program Mikovského Festivalu 2016

SOBOTA    30.07.2016

18:00                  Otvorenie – moderátor
18:10 – 18:15   SZUŠ  Stropkov – tanec
Moderátor – predstavenie programu
18:15 – 18:30   SS  Vyšná  Olšava – spev
18:30 – 18:45  SZUŠ Stropkov – ľudové pásmo
18:45 – 19:00   FS Brežinky  (Mestisko) – spev
19:00 – 19:05  SZUŠ Stropkov – rómsky tanec
19:05 – 19:20  SS Vyšná Olšava – spev
19:20 – 19:35  FS Brežinky (Mestisko) – spev
19:35 – 19:40  SZUŠ Stropkov
Moderátor
19:50 – CHIKI LIKI TU A
21:00 – JUNGLE LABEL
22: 00 TRAKY
22:40 Tanečná zábava
hudobna skupina JUNO z ČIRČA + heddykeddy dj lubosh

 

 

NEDEĽA  31.7.2016
13:00    Svätá liturgia s panychídou – ╬ Michal Zavacký
14:30   Moderátor – otvorenie – starosta
14:40 – 14: 55    Bratia Zjatikoví, Roland Guba a Pavol Novák (pieseň zložená na počesť Michala)
15:00 – 15:15   Pavol Novák s dcérou Alexandrou – Inovec
15:15 – 15:30   Bratia Zjatikoví a Rolan Guba + Laura Füzériová
15:30 – 15:45   Natália a Alexandra Jevčákové
15:45 – 16:00   Mária Čulyová – laureátka Makovickej struny
Moderátor
16:00 – 16:30   Cimbalová hudba Primáš Giraltovce vstup 1
16:30 – 16: 45  Bratia Zjatikoví a Roland Guba + humorné slovo
16:45 – 17:00  Natália Jevčáková, Alexandra Jevčáková a Mária Čulyová
17:00 – 17: 15  Pavol Novák  s dcérou Alexandrou – Inovec
17:15  – 17: 45  Cimbalová hudba Primáš Giraltovce vstup 2
18:00 – 18:40   FS VIHORLAT
18:45    Tombola
19:00     Kristína