Deň matiek

V sobotu 14. mája 2016 sme pozvali naše matky na slávnostné stretnutie ku dňu matiek. Stretnutie začalo o 14.00 hod v kultúrnej sále obecného úradu v Mikovej, kde prichádzali ženy, matky, v dobrej nálade s ochotu spoločne sa stretnúť a zabaviť sa. Celý program prebehol v zábavno priateľskej nálade, ktorým zúčastnených viedol starosta Obce Dušan Džula. Na záver každá matka  k svojmu sviatku obdržala malú pozornosť vo forme kvetov a darčeka. Sme veľmi radi, že sme sa mali možnosť takto všetci stretnúť a prežiť pekný deň.