Posledné zbohom Michalovi ZAVACKÉMU

Dňa 4.12.2015 celou našou obcou otriasla správa, že nás “náš MIŠKO” nečakane opustil. Len ťažko by sme našli človeka z jeho okolia, ktorého by sa táto správa nebola dotkla. Odišiel totiž človek, s veľkým “Č”. človek energický, dobrosrdečný a ochotný vždy pomôcť. Širokej verejnosti bol skôr známy v súvislosti s organizovaním Mikovského festivalu rusínskej kultúry za ktorého veľkou popularitou u nás ale aj v zahraničí stál práve on. Festival bol preňho ako jeho dieťa, ktorý mu každoročne prinášal radosť, ale aj starosť. No on bol vždy plný nápadov a odhodlania do ďalších a ďalších ročníkov. Úsmevne si spomíname, že často len po týždni od ukončenia jedného festivalu pripravoval ďalší na nastávajúci rok. Jeden z jeho veľkých koníčkov bol záujem o históriu týkajúcu sa života kráľa Pop Art-u Andyho Varholu. Práve na jeho počesť sa mikovské festivaly rusínskej kultúry konali.Vďaka nim naša obec hoci len na pár dní v roku ožívala a pripomínala skôr mestečko v ktorom sa môžu stretnúť rodiny z rozličných kútov krajiny. Michal Zavacký nám všetkým bude chýbať, česť jeho pamiatke!

Na uskutočnení plánov, predstáv pána Michala Zavackého sa môžete spolupodieľať aj vy aj vy svojími finančnými príspevkami.  Budeme vďační za každý príspevok, ktorý pošlete. Bude svedčiť o tom, že ste radi chodievali do Mikovej a nie je vám ľahostajné jeho dielo.
Veľká vďaka každému aj za Michala Zavackého.