Vylepšené pódium

V snahe o neustále zdokonaľovanie Festivalu rusínskej kultúry sme upriamili pozornosť na naše pódium ktoré sa nachádza hneď vedľa známej budovy bývalej školy prírody. Tentokrát sme sa zamerali na jeho funkčnosť, rozšírili sme jeho podlahovú plochu o ľavé a pravé krídlo. Obe nové časti sú zastrešené čo privítajú najmä vystupujúci a organizátori. Bystrému oku určite neunikne nová svetelná výzdoba, ktorá vynikne najmä vo večerných hodinách.