Register dokumentov

Oznam o výberovom konaní na pozíciu 1 (jedného) terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Miková  VK_NPTSPI_Miková_22-5-2017
Úverová zmluva č. 233621-2015
Zmluva o budúcej zmluve Natur-pack a.s. (PDF) – zverejnené 1.3.2016
Úverová zmluva č: 233621-2015 (PDF)  – zverejnené 11.3.2015
Dohoda o vyplňovacom práve k biankozmenke (PDF) – zverejnené 11.3.2015
Úverová zmluva č:233621-2015 / DPH (PDF) – zverejnené 11.3.2015
Ponuka Mikova – Výstavba širokpásmovej infraštruktúry (.zip 35Mb)
Správa_o_zákazke_Miková (.doc)
Zmluva_o_dielo (.zip 7Mb)
Zmluva – Vybudovanie širokopásmovej infraštruktúry, zmluva a prílohy (.zip)
Z
mluva – Prenájom nebytových priestorov, k účelom realizátora Vzbud. širokopásmovej infraštruktúry (.pdf) – zverejnené 8.4.2015
Súťažné podklady –
Výstavba širokopásmovej infraštruktúry v obci Miková-mikova
Priloha 2 Navrh-Zmluvy o dielo – Výstavba širokopásmovej infraštruktúry
Priloha 1 Navrh uchadzaca na plnenie kriterii – Výstavba širokopásmovej infraštruktúry
Odôvodnenie_par._46_ods._2_- Pôdohospodárska platobná agentúra  Bratislava
Výstavba širokopásmovej infraštruktúry – otváranie ponúk dňa 8.8.2013
Info o otváraní ponúk – Ostatné
I
nfo o otváraní ponúk – Kriteriá

Dodatok č.1 k Úverovej zmluve č. 233584-2015
– zverejnené 25.3.2015
Dodatok č.1 k Úverovej zmluve č. 233621-2015 – zverejnené 25.3.2015